Usability

Står för användbarhet, hur lätt eller svårt det är att använda en webbplats utifrån bland annat design, språk och navigation.

Lämna en kommentar