Statistisk signifikans

Visar procentuellt huruvida ett testresultat är representativt givet dina fördefinierade värden och din förväntade förändring. Givet det förväntade resultatet kan du med statistisk signifikans säga om resultatet är tillförlitligt eller ej, alltid med en standardavvikelse men med hög eller låg sannolikhet. Att A/B-testa är komplext

Lämna en kommentar