Sökvittring

Keeping the scent på engelska. Besökare som hamnar på en sajts landningssida från en adwords-annons måste känna igen sig. De har sökt, fått upp ett spår och måste behålla sökvittringen när de kommer in på sajten. Det innebär att landningssidan helst ska innehålla samma rubrik och innehållet stämma överens med det som står i annonsen.

Lämna en kommentar