Prospect

En potentiell kund som på något sätt har visat intresse för din produkt eller tjänst och är närmre konvertering än en “lead”. Kontakten med prospects är oftast personliga och sker genom tvåvägskommunikation.

Lämna en kommentar