Prospect awareness scale

Dina leads/prospects (besökare och potentiella kunder) befinner sig i olika stadier på sin resa mot ett köpbeslut. Från helt ovetande till väl införstådda i vad du erbjuder. Det är viktigt att din webbplats på rätt ställen kan bemöta alla besökare, oavsett var på skalan de befinner sig.

Lämna en kommentar