Persona

För att bättre förstå dina kunder kan du genom data ta fram olika personas. Dessa skapas med exempelvis information om kundernas demografi som exempelvis åldersgrupp, kön, inkomst, sysselsättning och geografisk plats.

Lämna en kommentar