Omvandlingsfrekvens

Omvandlingsfrekvens
Ett mått som mäter önskad åtgärd som en användare vidtar på en webbplats, målsida, social kanal, e-post, etc. En omvandlingsfrekvens är prestandamätningen av önskat resultat och kan hänföras till åtgärder som att klicka på en köpknapp eller fylla i en webbformulär. Det tittar på andelen användare som uppnår omvandlingsmål som i slutändan ökar ett företags tillväxt. På samma sätt är konverteringsfrekvensoptimering (CRO) processen för att förbättra omvandlingsfrekvensen genom att titta på sätt att uppmuntra användare att vidta åtgärder.