NPS

Står för Net Promoter Score och mäter kunders vilja att rekommendera ett företags produkter eller tjänster till någon annan. Ju högre NPS desto lojalare och nöjdare kund.

Lämna en kommentar