Marketing KPI (Key Performance Indicator)

KPI (Key Performance Indicator)
En mätning som beräknar ett företags resultat över en tidsperiod. En KPI utvärderar framgången för ett företag och hur effektivt det är för att uppnå viktiga affärsmål. Detta mått hjälper chefer, investerare och chefer att mäta den övergripande utvecklingen för ett företag, team eller individ.