Leadmanagement

Lead management
Processen för att hantera leder genom hela marknadsföringstratten. Detta inkluderar leadanskaffning, generering, spårning, poängsättning och vårdning. Processen hjälper till att spåra och hantera framtidsutsikter och filtrera bort äkta köpare från de som är ointresserade.