Lead

En person som genom handling eller efterlämnat digitalt avtryck visat intresse för din tjänst, och med sannolikhet bör kunna bli kund. Leads kontaktas oftast i grupp, t ex genom ett nyhetsbrev.

Lämna en kommentar