Lead points

Tilldela en numerisk poäng eller poäng till en ledning baserat på vissa egenskaper eller beteende.