Lead nurturing

Ett tillvägagångssätt för att stärka relationen till dina potentiella kunder utifrån deras första trevande kontakt. Det handlar om att alltid finnas där för dem och visa dem rätt, oavsett var någonstans de är i sin väg mot konvertering.

Lämna en kommentar