Lead magnet

Skapa leads genom att erbjuda dina besökare något exklusivt och värdefullt i utbyte mot deras e-mailadresser. Målet är att hitta en så bra lead magnet som möjligt vilket betyder att du behöver ställa dig frågan vad du har som dina besökare vill ha.

Lämna en kommentar