Kundlojalitet

Kundlojalitet
Processen med att vårda och engagera befintliga kunder så att de fortsätter på köpresan. Detta kan innebära att vårda en kund att köpa fler produkter eller fortsätta sin prenumeration. En kundretention tittar på hur framgångsrikt ett företag är att behålla sina betalande kunder under en viss tidsperiod. Genom att analysera graden av kundkvarhållande kan ett företag minska antalet kunduttag. Ökning av kundretentionen leder till att kundernas livstidsvärde förbättras.