Konverteringsutvärdering

Görs i syfte för att förbättra en webbsidas konvertering genom analys av sajtens konverteringstratt. Inleds oftast med att skapa förståelse för hur användarna når olika konverteringsmål, om de hittar viktigt innehåll samt var och hur de lämnar sajten.

Lämna en kommentar