Implicit codes

Olika koder på en webbplats som signalerar för besökaren att denne hamnat på rätt ställe.

Lämna en kommentar