Impact mapping

Impact Mapping är en variant av effektkartläggning. Impact syftar här på ett beteende vi försöker förändra, det vill säga ett beteende som kanske inte är det första som användaren vill göra, men som är det beteende som främjar effektmålet.

Lämna en kommentar