Gradual engagement

Ett sätt att få besökarna gradvis intresserade och engagerade i din produkt. Det kan också vara en låg tröskel in till ett formulär som efter hand kräver mer engagemang av användaren. När man väl har kommit igång med något är det lättare att slutföra det.

Lämna en kommentar