Goal gradient

Användare blir lättare att motivera när de upplever att målet är nära, då har de nämligen redan “investerat” sin tid och är mindre benägna att hoppa av. I ett formulär innebär det exempelvis att lägga lätta frågor först och de något mer komplicerade sist.

Lämna en kommentar