Exploration test

En form av A/B-test som utförs i syfte att få ökad förståelse för användarna och deras beteende. Det innebär att testet som oftast inte baseras på små justeringar av element utan snarare förändringar som direkt visar avvikelser.

Lämna en kommentar