Engagemangsgrad

Engagemangsgrad
Ett mått som spårar nivån på interaktionen som användarna har på en viss del av innehållet. Engagemangstakten spåras på kundresor, inlägg i sociala medier, e-postleveranser, målsidor, uppmaningsknappar och mer. Att mäta en engagemangsgrad hjälper företag att analysera framgången för deras innehåll framför konkurrenterna