Emotional Persuasion

Våra instinktiva känslor har stor påverkan på vilka beslut vi tar, oftast mer än vårt rationella tänkande som kommer först efteråt. Om vi tilltalar besökarnas känslor blir de mer öppna och sannlokheten för konvertering blir högre.

Lämna en kommentar