Droppmarknadsföring – Dripp marketing

Droppmarknadsföring
En direktmarknadsföringsstrategi som skickar en uppsättning e-postmeddelanden till kunder i syfte att stänga en affär. Beroende på beteenden eller åtgärder som en kund vidtar med ett varumärke automatiseras en sekvens av e-postmeddelanden för att uppmuntra dem att utföra en önskad åtgärd. Vanligtvis är droppkampanjer riktade mot kunder som har gått in i en ledande vårdresa.