Differentiation

Differentiera ditt budskap och ditt värdeerbjudande gentemot alternativen/konkurrenterna, så att besökaren förstår varför det du erbjuder är ett bättre val.

Lämna en kommentar