CTR (klickfrekvens)

CTR (klickfrekvens)
Ett mått som mäter antalet klick som mottagits på en annons, e-post, uppmaning till handling osv. Andelen visas i procent och visar hur framgångsrikt ett innehåll är för att engagera publiken.

För att mäta en CRT, beräkna antalet klick som en annons mottagit och dela det med hur många gånger annonsen visades. Till exempel, om en annons har 10 klick och 100 visningar är CRT 10%.