CPL (kostnad per lead)

CPL (kostnad per lead)
Ett mått som mäter ett företags marknadsföringsutgifter mot det totala antalet nya leads. CPL är en del av prestationsbaserad reklam och används för att bestämma effektiviteten i marknadsföringskampanjer som är inriktade på att generera leads. Marknadsförare använder detta mått för att ge varje bly ett dollarsiffror som avgör hur mycket pengar som krävs för att generera leads.