CPA kostnad per åtgärd – cost per action

CPA (kostnad per åtgärd)
Ett mått som mäter mängden pengar ett företag spenderar på att driva användare att utföra en specifik åtgärd. I CPA-marknadsföring är anslutna provisioner beroende av höga omvandlingsfrekvenser. Dessa priser mäts när användare vidtar en önskad åtgärd som att göra ett köp, fylla i ett formulär eller registrera sig för ett webbseminarium.