Cohort analysis

Används exempelvis i Google Analytics när man vill ta fram en grupp personer som har delat samma upplevelse under en bestämd tid. Det kan vara personer som har blivit medlemmar under oktober månad, alla som loggat in senaste veckan eller köpt en viss produkt förra året.

Lämna en kommentar