CLV kundens livslängd värde

CLV (kundens livslängd)
Ett mått som mäter vinsten ett företag gör för sina kunder. En CLV förutsäger de totala intäkterna som ett företag kommer att göra från en enda kund. Det hjälper företag att fatta rimliga marknadsförings-, försäljnings- och produktbeslut.

För att bestämma CLV, hitta först den genomsnittliga kundens livslängd genom att beräkna det genomsnittliga köpvärde som en kund gör. Dela värdet med ett minus den genomsnittliga inköpsfrekvensen. Dra sedan av den genomsnittliga kundens livslängd från den genomsnittliga förvärvskostnaden.

Till exempel är det genomsnittliga inköpsvärdet $ 50, den genomsnittliga inköpsfrekvensen är 10% och den genomsnittliga förvärvskostnaden är $ 15. Kundens livslängd beräknas med $ 50 / (1 – 0,1) = $ 55,56. CLVe beräknas av $ 55,56 – $ 15 = $ 40,56.