Churn hastighet/speed

Churn-hastighet
Ett mått som mäter antalet kunder som lämnar ett företag under en viss tidsperiod (vanligtvis en fjärdedel). En churn-ränta beräknas genom att titta på antalet kunder ett företag har i slutet av ett kvartal och dela det värdet med antalet kunder som ett företag startade med i början av kvartalet.

Om ett företag till exempel hade 1 000 kunder i början av januari och tappade 50 i mars, skulle deras churn-andel vara 0,5% procent.