Chunking

Strukturerad uppdelning av information och i formulär underlättar läsningen för användaren

Lämna en kommentar