CAC (Customer Acquisition Cost)

CAC (Customer Acquisition Cost)
Ett mått som beräknar mängden pengar som spenderas på att förvärva varje kund. Ett CAC tittar på hur mycket intäkter genereras från kunder och hur mycket pengar som behövs för att uppnå dessa intäkter. Detta mått ger insikt i varje kunds värde och hjälper till att bestämma ett företags lönsamhet och lönsamhet.

För att mäta CAC, dela den totala kostnaden för förvärvet med det totala antalet nya kunder. Denna kostnad beräknas inom en viss tidsperiod för att visa förändringen i kundvärdet.

Till exempel, om marknadsföring spenderar 100 dollar på reklam på ett år och förvärvar 100 nya kunder, är CAC lika med 1,00 dollar.