Breadcrumbs

Som följd av användarbeteenden olika tider på året, kan företag dela in sin verksamhet i cykler, ofta veckor (ökad handel kring helger etc). Dessa tas hänsyn till när man bland annat analyserar samt A/B-testar. Vid A/B-testning finns olika hypoteser för hur många cykler testet ska rullas över, standard är minst två.

Lämna en kommentar