B2C-marknadsföring (Business-to-Consumer marketing)

B2C-marknadsföring (Business-to-Consumer marketing)
Marknadsföring av ett företags produkter eller tjänster till konsumenter (även kända som slutanvändare). B2C-marknadsföring är inriktad på individer som fattar köpbeslut baserat på känslomässiga och monetära utlösare. Det handlar om att skapa marknadsföringskampanjer som fångar konsumentens uppmärksamhet genom att erbjuda omedelbart värde och lösa en smärtpunkt.