API – Application Programming Interface / applikationsprogrammeringsgränssnitt)

En uppsättning protokoll och specifika kommunikationsstandarder som används för att bygga programvaruapplikationer. Den avgör hur komponenter i en programapplikation ska interagera. Genom att tolka data och presentera förståelig information möjliggör ett API anslutning och kommunikation mellan två olika program. Till exempel tillåter Autopilot REST API företag att skicka kontakter till Autopilot från en extern app som Salesforce eller Pipedrive. Båda programvaruplattformarna pratar med varandra och överför data och andra former av information