Andvändingstest

Ofta ett kvalitativt sätt att utvärdera en plats genom att testa dess användbarhet på personer som är tänkta att använda den. Även kallat användartester, användbarhetstester eller eyetracking.

Lämna en kommentar