Analytics

Analytics

Processen med att tolka information från små och stora datamängder. Information samlas in från webbplatser, målsidor, sociala mediekanaler etc. Från dessa kanaler utvinns meningsfulla mönster från den inspelade informationen. Analytics använder matematik, statistik, förutsägbar modellering och maskininlärning för att producera insikter som driver affärsbeslut och ökar kundförståelsen.