Affiliate marknadsföring

Affiliate marknadsföring

En strategi som används av innehållsmarknadsförare och bloggare för att marknadsföra produkter, tjänster eller idéer. Affiliate marknadsförare genererar passiva inkomster genom att tjäna provision på att annonsera en individs eller företags varumärke. Denna marknadsföringstaktik hjälper företag att driva försäljning och generera intäkter. Framgång mäts baserat på prestandamätvärden som klick, försäljning, registreringar etc.