Marketing Automotion

Marketing Automation är olika typer av program som stödjer sälj och marknadsföringsprocessen.

Begreppet Marketing automation etablerades i USA under mitten av 2000-talet och utbudet av produkter och tjänster har exploderat.

Marknaden för företag som  levererar lösningar och tjänster inom området Marketing Automation, marknaden har vuxit enormt och förutspås växa ännu mer.

Marketing Automation levererar ett värde till marknads och säljintensiva verksamheter, alla företag som strävar efter någon form av konvertering online,

Marketing Automation fungerar lika bra för B2B företag som för B2C företag, E-handlare ligger ofta längst fram när det gäller att tillämpa applikationer inom Marketing Automation.

Basen i lösningarna för Marketing Automation är den nya IT-världen som växt upp runt Internet och Web 2.0 och dess möjligheter att ”läsa av” kundernas elektroniska fotspår.

System för Marketing Automation lagrar allt marknadsmaterial som behövs och gör detta tillgängligt för kunder. Alla aktiviteter som kunderna sedan gör, till exempel ladda ner pdf-broschyrer, tittar på webbvideo, anmäler sig till webinars, fyller i skicka-mer-information-forumlär, sätter systemet poäng på (Lead scoring). Härur går det sedan att vaska fram nya potentiella kunder. Det finns ett antal underbegrepp kopplade till Marketing Automation:

”Lead Management” – Processer oftast inom B2B där man tar hand om leads i sin säljpipeline och bearbetar dem med automatiserade processer.

Lead Capturing – processer för identifiering och insamling av information om besökarna på webbplats.

Lead Scoring – poängsättning av individuella besökares aktiviteter på en webbplats, exempelvis nedladdning av broschyrer, visningar av webbvideo, anmälan till seminarier och ifyllande av formulär.

Lead Nurturing – processer för att vårda och utveckla leads till dess att de är mogna att överlämnas till säljavdelningen. Utifrån beteenden på webbplatsen kan man ge sina leads den information de behöver för att ta nästa steg i processen. Man kan ha konstruktiva maildialoger med tusentals leads samtidigt, som upplever utbytet som meningsfullt och anpassat till just deras behov.