Visuell hierarki

Home » Glossary Item » Visuell hierarki
Inga kommentarer

En princip att ordna innehållet på sin webbsida efter. Det viktigaste innehållet bör ligga först och sedan ta användaren vidare till nästa steg. De bästa visuella hierarkierna leder användaren tryggt och säkert fram till konvertering.

LEAVE A COMMENT