USP

Inga kommentarer

Står för Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition och är de exklusiva egenskaper som skiljer ditt företags erbjudande från dina konkurrenters

LEAVE A COMMENT