Usability

Home » Glossary Item » Usability
Inga kommentarer

Står för användbarhet, hur lätt eller svårt det är att använda en webbplats utifrån bland annat design, språk och navigation.

LEAVE A COMMENT