Trial model

Home » Glossary Item » Trial model
Inga kommentarer

Erbjudande till kunder att prova på en produkt/tjänst gratis en kortare tid. På så sätt är tröskeln för att börja använda produkten/tjänsten lägre än om de skulle behöva betala för den.

LEAVE A COMMENT