Positiv förstärkning

Home » Glossary Item » Positiv förstärkning
Inga kommentarer

När du får en bekräftelse på att du gör något rätt, t.ex. i form av grön check mark i ett formulär, motiveras du att fortsätta och slutföra det du påbörjat. Du skapar en ökad motivation alltså.

LEAVE A COMMENT