Lead points

Home » Glossary Item » Lead points
Inga kommentarer

Tilldela en numerisk poäng eller poäng till en ledning baserat på vissa egenskaper eller beteende.