Landningssida

Home » Glossary Item » Landningssida
Inga kommentarer

En webbsida som är till för besökare att “landa” på, exempelvis från en annons eller organiskt sökresultat. En bra landningssida möter upp besökaren genom att vara anpassad efter deras förväntningar.

LEAVE A COMMENT