Kundresa

Home » Glossary Item » Kundresa
Inga kommentarer

Kundresa
En väg som visualiserar hela upplevelsen en kund har med ett varumärke. Det spårar användarnas rörelse genom marknadsföring och försäljningstratt, dokumenterar varje beröringspunkt och interaktion. En kundresa ser i det ögonblick som en person först engagerar sig med ett varumärke till det stadium där de gör sitt första köp och därefter.