Konverteringsgrad

Home » Glossary Item » Konverteringsgrad
Inga kommentarer

Relationen mellan totala antalet besök och de besök som resulterat i ett uppfyllt mål (en konvertering). Räknas ut enligt följande: konverteringsgrad = antal uppfyllda mål/antal besö

LEAVE A COMMENT