Goal gradient

Home » Glossary Item » Goal gradient
Inga kommentarer

Användare blir lättare att motivera när de upplever att målet är nära, då har de nämligen redan “investerat” sin tid och är mindre benägna att hoppa av. I ett formulär innebär det exempelvis att lägga lätta frågor först och de något mer komplicerade sist.

LEAVE A COMMENT